Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributies

Contributies

Contributieverplichtingen bij inschrijving
Indien er sprake is van een inschrijving tijdens het lopende voetbalseizoen zijn de navolgende verplichtingen van toepassing:

  • Bij inschrijvingen tot en met 31 december 2021 is de volledige contributie voor het lopende voetbalseizoen van toepassing.
  • Bij inschrijvingen vanaf 1 januari 2022 is 50% van de contributie voor het lopende seizoen van toepassing.


De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. De onderstaande bedragen gelden voor het seizoen 2021-2022.
Senioren €200,-, Junioren jongens/meisjes €280,-. Donateurs €50,-
De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief het lidmaatschap en verzekering bij de KNVB en exclusief € 10,- inschrijfgeld voor nieuwe leden.

Contributie betalen in één keer of in delen.
De contributie wordt standaard in één keer gefactureerd in de maand september. Indien je de contributie niet in één keer wilt betalen, is er een mogelijkheid om de contributie in maximaal 3 termijnen te voldoen. Dien hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de inschrijving. Bij een deelbetaling is er wel sprake van een opslag van €10,- administratie kosten.

Opzeggen lidmaatschap door de vereniging
De vereniging kan het lidmaatschap van een lid eenzijdig opzeggen. Dat kan indien een lid zich, bij voortduring, niet gedraagt conform de gedragsregels van de club of het betreffende team. Daarnaast kan het lidmaatschap worden opgezegd als een speler veelvuldig afwezig is bij trainingen en wedstrijden (langdurige ziekte of blessures uitgezonderd). Bij veelvuldige afwezigheid van een speler wordt het team immers gedupeerd en zal het team worden aangevuld met een speler die er wel altijd kan zijn. Als de vereniging het lidmaatschap opzegt dan gelden, ten aanzien van de verschuldigde contributie, dezelfde regels als bij het opzeggen van het lidmaatschap zoals hiervoor omschreven. Het door de vereniging opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend met goedkeuring van het bestuur plaatsvinden.

Opzeggen voor seizoen 2022-2023 moet gebeuren voor 1 juni 2022. Indien je na deze datum opzegt, blijf je contributieplichtig voor het nieuwe seizoen.

Wanbetalers
Helaas wordt de vereniging ook geconfronteerd met leden die niet (tijdig) betalen en past daarbij het navolgende beleid toe: 

  • Er wordt, kort na het verstrijken van de betalingstermijn, een herinnering en eventueel een aanmaning toegezonden, daarbij wordt aan het betrokken lid een speel- en trainverbod opgelegd totdat betaling heeft plaatsgevonden. Als er nog geen betaling volgt wordt een nieuw lid aangenomen om de vrijgevallen plaats op te vullen.
  • De contributievordering op het niet betalende lid wordt overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder, extra kosten komen voor rekening van het lid. Het niet betalende lid wordt aan het einde van het seizoen uitgeschreven als lid, indien de contributievordering nog niet is voldaan loopt dit incassotraject nog door totdat betaling heeft plaatsgevonden of via de rechter is afgedwongen.
  • Als de hiervoor omschreven leden opnieuw lid willen worden geldt een verhoogd inschrijfgeld van €50,- en de contributie zal in z'n geheel op 1 september van het nieuwe seizoen voldaan moeten zijn. Dit ter compensatie van de eerder gemaakte administratieve lasten en kosten bij het innen van de contributie.


Jeugdsportfonds (JFS)
Indien je gebruik gaat maken van JFS voor de betaling van de contributie dien je de aanvraag jaarlijks opnieuw in te dienen bij het JFS via een intermediair. Na akkoord door JFS ontvangen wij een betaling voor de contributie, soms is dat een deel van de contributie en dien je zelf het restant te betalen. Indien je niet bij ons gemeld hebt dat het een aanvraag via het JFS betreft gaan wij ervan uit dat jij zelf tijdig de contributie voldoet.

Let op: het is de verantwoordelijkheid van de ouders om een JSF aanvraag tijdig te realiseren. RKSV Leonidas/ RSFA speelt daarin geen rol! We kunnen u alleen verwijzen naar de intermediairs voor verdere informatie.

Contributiebetaling bij calamiteiten
Mocht de club op enig moment geen activiteiten kunnen of mogen aanbieden aan de leden als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld door maatregelen van de overheid of de KNVB) dan zal de vereniging in beginsel niet overgaan tot restitutie van de contributie. Uitgangspunt is dat de kosten die door de vereniging worden gemaakt gezamenlijk worden gedragen. Alleen via een Algemene Ledenvergadering kan hiervan worden afgeweken.

Heb je nog vragen?
Mocht je vragen voor de voor de ledenadministratie van RKSV Leonidas met betrekking tot de contributiebrief of anderszins vragen hebben over de contributie en staat het antwoord niet hierboven vermeld stuur dan een e-mail naar info@risingstarfootball.com. Mail ook voor alle overige vragen omtrent opzeggen/ overschrijven en adreswijzigingen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!