Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Normen en Waarden

Normen en Waarden

Kiezen voor R.K.S.V Leonidas betekent rekening houden met anderen!

Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over gewenste en ongewenste gedragingen zijn er huisregels opgesteld, waaraan iedereen zich dient te houden. Deze huisregels dienen als leidraad te worden gezien bij toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag. Agressief gedrag, ongeoorloofd taalgebruik en het niet respecteren van anderen wordt bijvoorbeeld niet getolereerd. Deze huisregels dienen dan ook door iedereen te worden nageleefd. Van iedereen: spelers, leiders, trainers, ouders en supporters, wordt ook verwacht, dat zij een actieve houding aannemen ten aanzien van personen, die zich niet aan de huisregels houden.

Het is dus niet zo dat - omdat je contributie betaalt - jij zelf uitmaakt wat je bij de club komt doen en dat je verder met niemand iets te maken hebt. Bij R.K.S.V Leonidas heb je immers met vele anderen te maken met wie rekening moet worden gehouden.

Bij het aanspreken van elkaar op de huisregels, is het van belang dat men zich veilig en gesteund voelt. Binnen de vereniging kunnen incidenten daarom ter beoordeling worden voorgelegd aan de Normen en Waarden Commissie.

Boetes, opgelegd door de KNVB, worden door de spelers zelf betaald. Diefstal en vernielingen worden gemeld aan het bestuur en/of er wordt aangifte gedaan bij de politie. Schade, die wordt toegebracht aan eigendommen van de vereniging wordt op de betreffende persoon verhaald. Indien de dader niet achterhaald kan worden, kan de groep aansprakelijk worden gesteld.

Voor vragen en/-of opmerkingen kunt u emailen met normenenwaarden@rksvleonidas.com

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!